تاریخچه2018-10-24T09:39:08+00:00

انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

تاریخچه

در زمستان سال ۱۳۸۳ طی جلسه ای با مدیریت وقت  بخش کارخانجات سازمان ملی زمین و مسکن ، جرقه تأسیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان زده شد و جلسه هیئت مؤسسین انجمن در اسفند ماه همان سال تشکیل گردید . لاکن روند ثبت انجمن دو سال به طول انجامید و پس از طی کردن راهی بسیار دشوار ، انجمن در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ طی شماره ۳۱۳-۳/۲-۳۲ در وزارت کار و امور اجتماعی با نام انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان ثبت گردید .

اعضاء انجمن متشکل از :

– طراحان سیستم ساخت صنعتی .

 – تولید کنندگان سیستم های ساخت صنعتی ( کارخانه ای و میدانی )

– مجریان سیستم های ساخت صنعتی .

– شرکتهای مهندسی ، زنجیره پلت فرم کامل

– متولیان ورود سیستم های نوین ساخت از کشورهای مختلف .

 در بدو تأسیس انجمن اعضاء بالغ بر شصت شرکت بود ند . در گذر زمان این تعداد به حدود یکصد و شصت عضو افزایش یافت ، و شاخه دیگری از فعالین نیز به عنوان ” کامل کننده سیستم های پلت فرم ” و دارندگان فناوریهای نوین در عناصر ساختمانی پذیرفته شدند .

این انجمن بر خلاف کلیه تشکلهای موجود زمان خود که صرفاً به امور صنفی می پردازند ، لاجرم همواره با مأموریت وسیعتری روبرو بوده است  و آن بسترسازی توسعه صنعتی ساخت و ساز است . زیرا در حال حاضر بخش ساخت و ساز در شرایط سنتی و ماقبل صنعتی قرار دارد و فعالیت اعضاء انجمن عمیقاًبه توسعه صنعتی ساخت و ساز وابسته است ، لذا انجمن همواره رساترین صدا در امر تحول اساسی در فرایند ساخت ، از روش سنتی و موج اول به تولید صنعتی و موج دوم بوده است و مأموریتهایی به شرح زیر در اولویت اقدامات خود قرار داده است .

– بسترسازی نظری توسعه صنعتی ساخت و ساز

– تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت و ساز

– ساماندهی زیر ساختهای تولید صنعتی

– ارتباط گسترده با نظام دانشگاهی

– ارتباط گسترده با وزارت خانه های متبوع

– ارتباط گسترده با تشکلهای فرادست

 و این بخش از فعالیت انجمن است که می توان مدعی اثر گذاری بر حدود سی درصد از تولید نا خالص ملی بود .

انجمن با نگاه سیستمی و نگاه توسعه ای به امر ساخت و ساز . هدف راهبردی خود را توسعه صنعتی ساخت و ساز قرار داده و همواره در جهت تحقق این هدف ارزشمند گام های مؤثر برداشته است . از جمله در عرصه بستر سازی نظری و در عرصه آموزش بسیار فعال و اثرگزار بوده است .

انجمن تعامل با تشکلهای فرادست را نیز در زمره اولویت های خود می داند ، زیرا همواره نیازمند صدایی رساتر و اثرگزارتر بوده ایم و همواره پیوند خود را با تشکلهای فوق به شکل ثمربخش ، مدیریت کرده ایم . از جمله تشکلهای
فرا دست اتاق بازرگانی تهران _ اتاق بازرگانی ایران _ شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی صنفی و حرفه ای کشور

تشکلهای فوق از طریق شورای گفتگو ( اتاق تهران و ایران ) و تفاهم نامه نهاد تعامل ( شورای هماهنگی ) رسماً در ارتباط با دولت قرار دارند و بر سر مشکلات مهم بصورت برابر حقوق با دولت مذاکره و تعامل می کنند .

به امید توفیق خدمت .

پیوستها :

  • هیئت مؤسس انجمن
  • پروانه تأسیس انجمن
  • معرفی تفاهم نامه نهاد تعامل
  • معرفی شورای گفتگو