Loading...
معرفی انجمن2018-10-24T09:44:51+00:00

معرفی انجمن

انجمن تولیدکنندگان و فنآوران صنعتی ساختمان در سال ۱۳۸۵ تشکیل و تحت شماره ۳۱۳-۲/۳-۳۲ در وزارت کار و امور اجتماعی (الحاقیه شماره ۲) به ثبت رسید .

انگیزه تشکیل این انجمن بجز فعالیت صنفی ارتقاء فناوری و توسعه صنعتی ساخت و ساز است . هدفی که بر اساس نظریه کارشناسانی که از منظر توسعه به این بخش بزرگ اقتصاد کشور می نگرند ، توسعه صنعتی ساخت و ساز را اولویت نخست توسعه بخش ساخت و ساز ارزیابی می کنند .

بدیهی است سازماندهی امور صنفی و حفاظت از حقوق صنفی اعضاء این انجمن عمیقاً در گرو برنامه ریزی و سازماندهی بسترهای محرک ساخت صنعتی است و از آنجاکه تغییر در فرایند ساخت از شرایط سنتی و منسوخ به سوی تولید انبوه و ساخت صنعتی یک تحول بنیادی و ذوجوانب است لاکن ، تا این بستر آماده نشود بحث در مورد حقوق و تعهدات صنفی عملاً امکانپذیر نخواهد بود .

ساخت و ساز امروز بزرگترین بخش اقتصاد کشور ما است . تنها مسکن بیش از ۳۰ درصد از تشکل سرمایه ثابت ملی و ۱۳ تا ۱۵ درصد از اشتغال کل را شامل می شود . بعلاوه این بخش، همه عوامل و امکانات لازم جهت توسعه به سامان را در اختیار دارد، به ویژه جامعه تخصصی پر شمار که به نرم افزارهای روز نیز مجهز است بعلاوه منابع وسیع و گذشته ای پر افتخار در هنر، معماری و مهندسی که این بخش را حمایت می کند . شوربختانه علی رغم امکانات به القوه وسیع، بخش ساخت و ساز از مشکلات فراوان و در سطوح مختلف رنج می برد، مهمترین معضل، روشها سنتی و منسوخ در فرآیند ساخت  است که عامل عقب ماندگی این بخش وسیع از اقتصاد کشور است .

به لحاظ تاریخی دهه پنجاه دوره طلائی کشور در ارتقاء فنآوری و توسعه صنعتی ساخت و ساز محسوب می شود، طی این دوره، کشور ما پنجمین کشور جهان به لحاظ رشد ضریب ساخت صنعتی بود لاکن، پس از انقلاب با تغییر در برنامه توسعه مسکن و تمرکز بر طرحهای آماده سازی و تحویل زمین، عملاً تولید انبوه مسکن و ساخت صنعتی را که با شتاب گسترش می یافت و بسترساز توسعه صنعتی ساخت و ساز بود متوقف نمود . در اینجا نکته قابل توجه این است که ما در مدت محدودی موفق به اجرای پروژه های بسیار متعدد و قابل توجه نظیر شهرک اکباتان شدیم . اگر چه از نقطه صفر آغاز کردیم لاکن، در مدت محدودی ساخت صنعتی به جریان پر شتاب بدل شد این نکته ظرفیت بالقوه جامعه مهندسی و امکانات و منابع را نشان می دهد . اینگونه تجربیات دهه پنجاه در برنامه ریزی های آتی به ما یاری خواهند رساند .

شوربختانه این روند موفقیت آمیز با تغییر در برنامه توسعه مسکن به انحراف رفت و با ادامه برنامه های مخالف با انبوه سازی و تولید صنعتی ساخت و ساز، بمرور این تجربیات ذیقیمت از حافظه جامعه مهندسی ما زدوده شد . و تولید صنعتی کاملاً به حاشیه رانده شد .

این انجمن با احساس مسئولیت مؤسسین ، در شرایطی تشکیل شد که ساخت صنعتی ساختمان، تنها در سطح شعار و به ندرت مطرح می شد . از دست دادن تجربیات ارزشمند دهه پنجاه، موجب شد تا در شرایطی که طرحهائی نظیر مسکن
استیجاری و پس از آن طرح عظیم مسکن مهر مطرح شدند، عملاً جامعه مهندسی، خالی از ذهن بود و لاجرم باید از نقطه صفر آغاز می کرد . این طرح ها که بعنوان تقاضای انبوه می توانستند بعنوان بستر توسعه صنعتی ساخت و ساز مطرح و بشدت اثرگذار باشند و به توسعه صنعتی ساخت و ساز مدد رسانند، عملاً با راهبردهای نامناسب، از این ظرفیت فوق العاده بهره برداری نشد و زمانیکه براساس تلاش این انجمن، دولت مصمم به حمایت از ساخت صنعتی مسکن مهر شد، شوربختانه بجای حمایت از بخش تولید، با افزاش وام ارزان قیمت، بخش تقاضا را مورد حمایت قرارداد لذا، با گسترش وسیع و ناآگاهانه در بخش تقاضا و عدم آمادگی دولت جهت انتخاب سنجیده شرکتهای دارای دانش و تکنولوژی ساخت صنعتی، نتیجه این بود که بجای توسعه وتعمیق فرآیند ساخت صنعتی، با سطحی نگری، پروژه های سنتی و منسوخ را عملاً بمدد مفاهیم نامناسبی نظیر نیمه صنعتی توجیه کرده و منابع با ارزش تعریف شده جهت ساخت صنعتی، در پروژه های مسکن مهر را جذب نمودند . این روند شوربختانه تأثیر تعیین کننده ای بر توسعه صنعتی ساخت و ساز نداشت. بلکه این تحول بنیادی در توسعه ملی ، به سطحی نگری و ابتذال کشانده شد، این در شرایطی است که در کشور همسایه ما، با اتکا به تجربه ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی و با برنامه ای منسجم، موفق به تحرک وسیع در توسعه صنعت ساخت شدند و نتیجه آن امروز سالیانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صدور خدمات فنی مهندسی در این عرصه می باشد و ما با تعریف طرح عظیم مسکن مهر با تقاضا انبوهی ده برابر آن، با پروژه ای مواجه هستیم که علی رغم جذب منابع سنگین که نه تنها بسترساز توسعه صنعتی قرار نگرفت، بلکه شوربختانه امروز مسکن مهر با انتقادات متعدد مواجه است و هم اکنون یکی از معضلات کشور محسوب می شود.
بطور خلاصه برنامه ای که به درستی در دهه پنجاه بر اساس راهبردهای مناسب و منسجم آغاز شد و طی مدت محدودی به موفقیتهای قابل توجه منجر گردید، با تغییر در برنامه توسعه مسکن متوقف شد و بی توجهی نسبت به توسعه صنعتی ساخت و ساز آنقدر بطول انجامید که تجربیات ارزشمند آن از حافظه جامعه مهندسی زدوده شد، این معضل هنگامی شفاف سازی شد که بحث خانه های استیجاری بعنوان تقاضای انبوه مطرح گردید و ظرفیتها در ترازوی ارزیابی قرار گرفت. این تجربه باعث شد که بخشی از جامعه مهندسی که موضوع توسعه صنعتی ساخت و ساز را مدنظر داشتند عمدتاً ناامید و سرخورده شوند در این میانه، تعداد محدودی از دست اندرکاران تصمیم گرفتند تا با ایجاد تشکلی مسئولیت بپذیرند و امر توسعه صنعتی ساخت و ساز را بعنوان اولویت نخست بخش ساخت و ساز حمایت کنند . و علی رغم شرایط نامناسب، ظرفیتهای محدود و پراکنده را سازماندهی کنند و در جهت توسعه صنعتی ساخت و ساز قدم بردارند .
انجمن تولیدکنندگان و فنآوران صنعتی ساختمان ضمن قدردانی از تلاش داهیانه اتاق ایران در جهت ارتقاء توان تشکلها و شناخت و رتبه بندی آنها، به اطلاع می رساند، مستندات مورد نظر اتاق ایران عمدتاً بر دو سال اخیر متمرکز است و این در شرایطی است که تشکلهای مهندسی چندین سال است تحت تأثیر فشارهای روز افزون تحریمها و محدودیت شدید در بوجه های عمرانی و نابسامانی در اقتصاد قرار دارند و سالهای پر مخاطره ای را پشت سر می گذارند لذا، در گزارش پیوست جهت معرفی شفاف تر در فعالیت انجمن محدوده وسیعتری را مستندسازی کرده است تا آشنایی با اهداف و ظرفیتهای انجمن به نحو مناسبتری معرفی گردد . این انتخاب به ویژه به این جهت بوده است که فعالیت این انجمن صرفاً فعالیتهای کوتاه مدت صنفی نبوده و به آرمانی توسعه ای تکیه دارد که امری میانمدت و حتی بلند مدت است و بدیهی است نیازمند تلاش و تقلای فوق العاده به ویژه در بسترسازی نظری است ، لذا همکاری و حمایت اتاق ایران در جهت تحقق این تحول تاریخی امری الزامی و تعیین کننده است و این انجمن همکاری و حمایت اتاق را فرصتی یگانه ارزیابی می کند و آنرا قدر می داند .