فرسایش سرمایه اجتماعی مهندسان، موجب کیفیت‎فروشی شده است

اگرچه یکی از نکات ضعف در دوره هشتم هیئت مدیره نظام مهندسی، حذف افراد بانفوذ و دارای جایگاه سیاسی و اجتماعی عنوان می شود، اما برخی بر این باورند که این موضوع نمی تواند توانمندی و تخصص افراد جدیدی را که با اتکا به حرفه مندی خود وارد هیئت مدیره شده اند، زیر سوال ببرد.
بنابراین از دید مسئولان این سازمان، ماموریت اصلی هیئت مدیرها در دوره هشتم، نه برخورداربودن از جایگاه سیاسی و نفوذی، بلکه ارتقای جایگاه حرفه ای سازمان و سطح خدمات مهندسی است که این سازمان به جامعه ارائه می دهد.

اصلاحات ساختاری مبتنی بر تجربه دو دهه مدیریت سازمانی

در همین راستا عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مهمترین اقدامی که هیئت مدیره دوره جدید باید به آن توجه کنند، مطالبه اصلاحات ساختاری مبتنی بر بازتعریف سازمانی جدید و برآمده از تجربه دو دهه مدیریت سازمانی است.

مهدی شایان در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه باید جریان نخبگی مهندسی و تجربه های جهانی را برای بازتعریف ماموریت های سازمانی خود به کار بگیریم، اظهار داشت: فرسایش سرمایه اجتماعی مهندسان، باعث تضعیف اعتماد عمومی به خدمات مهندسی از سوی مردم و کیفیت فروشی از سوی مهندسان شده و واضح است که ادامه این روند امکان پذیر نیست.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی، سازمان جوانی است که با هدایت بهتر و حمایت افزونتر می تواند مدل مدیریتی جدیدی را در نظام حکمرانی نمایندگی کند. مدلی که ساختار آن برآمده از رای حرفه مندان و مجری برخی تکالیف حاکمیتی باشد و به گمان من این اتفاق شایسته احترام و حمایت است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه باید به طور جدی و منصفانه حوزه ماموریت های هیئت مدیره ها را بازبینی و بازنویسی کنیم، خاطرنشان کرد: جامعه حق دارد از سازمان نظام مهندسی، کیفیت شایسته خدمات و در تراز نام مهندسی مطالبه کند و این امر می تواند مهمترین و فوری ترین مأموریت هیئت مدیره ها در دوره هشتم باشد.

تعامل با ارگان ها و نهادهای هم‌تراز

همچنین دیگر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اولویت های هیئت مدیره دوره هشتم گفت: موضوع اول ضرورت تعامل با ارگان ها و نهادهای هم‌تراز و بخش هایی است که ارتباط مستقیم با ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسی دارند.

احمدرضا طاهری اصل در گفت وگو با «صما» ادامه داد: در عین حال ارتقای شان و منزلت و جایگاه سازمان نظام مهندسی ابتدا در بین اعضای خودشان و بعد در بین سازمان ها و نهادهای اجتماعی و نیز در بین عموم مردم یک الزام است.

وی ادامه داد: در گام دوم هیئت مدیره ها در دوره هشتم باید تلاش کنند تا نقش سازمان نظام مهندسی را از یک نظام و جامعه منفعل به یک نظام و جامعه ای تبدیل کنند که در جهت خدمت به مردم و آسایش مردم و ایجاد رفاه، ایمنی و کاهش منابع کار می کند.

اعتمادسازی بین اعضا و سازمان

این مسئول سازمانی درخصوص قدم سومی که اعضای هیئت مدیره جدید باید بردارند، گفت: اقدام مهم بعدی افزایش اعتماد اعضای سازمان نسبت به این سازمان است و باید شرایط به گونه ای باشد که اعضا حس کنند، سازمان های نظام مهندسی در مقابل آنها نیستند و هیئت مدیره ها برآمده از دل اعضا و منتخبان آنها هستند و به عبارتی سازمان خود را جدا از اعضای خود نبیند.

وی در عین حال با بیان اینکه اعضای سازمان نیز نباید خود را جدا از سازمان بدانند، ادامه داد: این خود به معنی اعتمادسازی بین اعضا و سازمان است و با ارتباط دوسویه ای که بین دو طرف ایجاد می شود، می تواند امکانپذیر باشد.

حرکت از رویکرد صنفی به سمت حرفه ای و تخصصی

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی همچنین با تاکید بر لزوم حرکت از رویکرد صنفی به سمت و سوی عملکرد حرفه ای و تخصصی گفت: در قدم چهارم هیئت مدیره ها نباید سازمان را به شکل یک مجمع صنفی نگاه کنند و باید نگاه یک نظام و مجمع حرفه ای را به سازمان داشته باشند که تلاش می کند در حوزه های تخصصی خود که همان ۷ رشته تخصصی است، مرجع تمام و کمال تخصص و حرفه خود باشد.

طاهری اصل با بیان اینکه سازمان های نظام مهندسی باید در هفت رشته مهندسی، حرف اول و آخر تخصصی و حرفه ای را بزنند، افزود: وقتی همه این موارد انجام شد، یعنی تعامل با ارگان های ذیربط برقرار و اعتمادسازی بین اعضا ایجاد شد و جایگاه سازمان نظام مهندسی ارتقا یافت و توانستیم حرفه مندی خود را ثابت کنیم، درگام پنجم می توانیم به سمت بهبود وضعیت مهندسان گام برداریم.

بهبود وضعیت معیشتی مهندسان

وی تشریح کرد: به این صورت که درجهت اشتغال زایی برای مهندسان عضو سازمان حرکت کنیم تا اعضای ما از این وضعیت نامطلوبی که از لحاظ معیشتی در آن قرار گرفته اند، فاصله بگیرند. هیئت مدیره ها باید از نظر شغلی، شرایطی را ایجاد کنند که مهندسان بتوانند بااتکا به حرفه مندی و تخصص و اعتمادی که عموم جامعه به نظام مهندسی کرده اند؛ به درآمدزایی مناسبی برسند.

عضو شورای مرکزی تاکید کرد: هیئت مدیره های دوره هشتم باید مسایل حاشیه ای و زد و بندهای درونی و اینکه چه کسی در چه سمتی باشد، را کنار بگذارند و صرفا به ارتباط دوسویه با اعضای خود و نیز ارتقای جایگاه نظام مهندسی و حرفه مند کردن آن و درآمدزایی مناسب برای اعضای خود فکر کنند.

حذف افراد بانفوذ، دلیلی بر عدم توانمندی هیئت مدیره جدید نیست

طاهری اصل در پاسخ به این انتقادات که در دوره هشتم، وزنه نظام مهندسی به جهت حذف افراد دارای نفوذ پایین آمد، گفت: در این دوره به دلایل مختلف و با توجه به ابلاغ آیین نامه های حذف تعارض منافع و بروز یکسری مسائل، برخی افراد رد صلاحیت شدند.

وی افزود: شاید اعضای منتخب در دوره هشتم، از لحاظ قدرت و نفوذ سیاسی مقل دوره های قبل نبوده اند، اما درکنار این امر باید این موضوع را نیز موردتوجه قرار دهیم که ممکن است در بین اعضای جدید هیئت مدیره، افراد حرفه مند و تلاشگری وجود داشته باشند که فارغ از یکسری جایگاه های سیاسی و اجتماعی، از جایگاه حرفه مندی خوبی برخوردارند.

وی تاکید کرد: با این نگاه، اعضای منتخب هیئت مدیره هشتم میتوانند با اتکا به پتانسیل تخصصی و حرفه مندی خود، جایگاه نظام مهندسی را به شکل دیگری ارتقا دهند. یعنی نگاه ما نباید همیشه بر این مبنا باشد که اعضای جدید چون جزو افراد سیاستمدار و دارای جایگاه بالای اجتماعی نیستند، پس سازمان نمی تواند پیشرفت کند.

این مسئول با بیان اینکه اتفاقا شاید این افراد جزو حرفه مندان و متخصصانی باشند که بتوانند به نحو بهتری سازمان را ارتقا دهند، گفت: هرچند که برخی معتقدند به دلیل فیلترهایی که گذاشته شد، افراد توانمند زیادی حذف شدند و امکان ورود به هیئت مدیره را از دست دادند، اما به طور کلی این بحث حالت عمومی ندارد.

توسط |2018-11-10T07:13:20-01:0010th نوامبر, 2018|اخبار روز, تحلیل بازار مسکن|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید