گفت و گوی اختصاصی با عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران

ساختمان سازی سبز، عامل تامین آرامش و سلامت انسان/  در زمان طراحی ساختمان، باید به دلپذیر شدن آن توجه داشت

در اکثر ساختمان های موجود در ایران، میزان مصرف انرژی چند برابر کشورهای توسعه یافته است و بخش زیادی از انرژی و سوخت مصرفی در ساختمان ها به جای این که در بخش های مولد و تولیدی کشور به کار گرفته شود یا حداقل صادرات شود و درآمد ارزی حاصل شود، هدر می رود.