وزارت راه اراده ای برای تسریع احیای بافتهای فرسوده ندارد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان  بر ضروت اجماع دستگاه های مربوطه درروند احیای بافتهای فرسوده تاکید کرد.

علاءالدین  ختایی با تاکید براینکه به منظوراجرای بهینه نوسازی بافتهای فرسوده لازم است که دستگاه های مربوطه با هم اجماع داشته باشند و پیشبرد سیاستهای مد نظر دراین زمینه درگروی وجود رویکردهای مشارکتی درارگانهای ذی مدخل است اظهار کرد: علی رغم اینکه نوسازی بافتهای فرسوده با تهدیدهای بیشماری برای ساکنان آن همراه است اما درعین حال نهادهای ذی ربط فاقد اجماع مشترکی برای احیای بافتهای فرسوده وجود ندارد واین امر سبب شده که روند  احیای بافتهای فرسوده با کندی باشد.

وی با بیان اینکه مسوولان مربوطه باید نسبت به ضرورت تسریع در احیای بافتهای فرسوده اطلاع رسانی های وسیعی داشته باشند گفت: باید شرایطی فراهم شود که روند احیای بافتهای فرسوده به یک مطالبه مهم مبدل شود وانجام اطلاع رسانی های لازم دراین زمینه سبب می شود که شرایط مساعدتری برای بازآفرینی بافتهای فرسوده مهیا شود.

وی با تشریح ارگانهای مربوطه درروند احیای بافتهای فرسوده افزود:  درحال حاضر سه نهاد شامل وزارتخانه راه وشهرسازی،شهرداری ونیز مشاورریاست جمهوری درامراحیای بافتهای فرسوده ،سه نهاد اصلی ومسوول درروند احیای بافتهای فرسوده محسوب میشوند که متاسفانه عدم اجماع واتفاق نظر درنوسازی بافتهای فرسوده دربین این نهادها سبب شده است که شاهد حرکت لاک پشتی وکندی دراحیای بافتهای فرسوده باشیم.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با یادآوری این موضوع که درروند احیای بافتهای فرسوده باید مکانیزمها ومدلهای جدید مالی تعریف شود ازروش تهاتربه عنوان یکی ازمکانیزمهای کارآمد ونوین برای تامین مالی دراین زمینه خبرداد وتاکید کرد: به عنوان مثال درحال حاضر حجم زیادی ازواحدهای مسکن مهر بدون متقاضی درقالب طرح مسکن مهر وجود  دارد که ازآنها می توان برای اسکان موقت یا دائم ساکنانه بافتهای فرسوده استفاده کرد.

ختایی گفت: به عنوان مثال حتی ممکن است بنا به دلایل مختلف برخی ازساکنان بافتهای فرسوده که واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر را به عنوان اسکان موقت برای دوران گذار ،احیای واحد خود دربافتهای فرسوده انتخاب کنند ،درواحدهای مسکن مهر بنا به دلایل مختلف سکونت دایمی را برگزینند واین مساله می تواند کمک شایانی به فروش واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی کند.

وی با  انتقاد از وزارت راه وشهرسازیمبنی بر اینکه اراده جدی برای تسریع درروند احیای بافتهای فرسوده ندارد گفت: متاسفانه علی رغم اینکه رییس جمهوری نسبت به احیای بافتهای فرسوده اهتمام جدی دارد اما دستگاه های مسوول نظیر وزارت راه دراین زمینه فاقد اراده لازم هستند این درحالی است که نوسازی بافتهای فرسوده یک ضرروت اجتناب ناپذیراست که تعلل درآن با تبعات جبران ناپذیری همراه است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان اینکه لازم است که نهادهای ذی ربط برای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهند درعین حال افزود: به عنوان مثال شرکتهای مختلفی دربخش خصوصی وجود دارد که می تونند بازوی بسیاری خوبی برای اجرای بافتهای فرسوده به روشهای مختلف وازجمله تهاتر باشند و براین اساس لازم است که ارگانهای ذی ربط دراین زمینه وارد عمل شوند وازظرفتهای بخش خصوصی برای احیای بافتهای فرسوده کمک بگیرند .

وی گفت: انتظارمی رود که مشاور رییس جمهوری درحوزه بافتهای فرسوده فراخوان بکارگیری روش تهاتر در بافت های فرسوده را اعلام کند.

توسط |2018-10-08T13:26:12+00:008th اکتبر, 2018|اخبار انجمن, اخبار روز|بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید